กำหนดการลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขันทั้งโรงเรียนภาครัฐและภาคเอกชน
 
  • 17 - 28 กันยายน 2559 เปิดลงทะเบียนผู้เข้าแข่งขัน      
     
  • 29-30 กันยายน 2559 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและครู        
     
  •         1 - 4 ตุลาคม 2559 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน         

    ขอขอบคุณอาจารย์โดม เชื้อแหลม ผู้ออกแบบบัตรประจำตัว สำหรับนักเรียน คุณครูและกรรมการ


ดาวน์โหลด ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน สำหรับแก้ไขชื่อชื่อสกุลนักเรียนและคุณครูผู้ควบคุมทีม (สำหรับเครือข่ายโรงเรียน)

 
วันพฤหัสบดี ที่ 01 กันยายน 2559 เวลา 10:15 น.