พิมพ์เกียรติบัตรสำหรับกรรมการดำเนินงานกิจกรรมแข่งขันทักษะฯ
เนื่องจากมีการปรับปรุงระยะห่างของบรรทัดข้อความในเกียรติบัตรให้ลงตัวสวยงามมากขึ้น เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในแบบเกียรติบัตรก่อนหน้านี้
จึงเรียนให้ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าสามารถพิมพ์เกียรติบัตรใหม่ตามแบบที่ปรับปรุงได้ตั้งแต่บัดนี้
วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2559 เวลา 08:44 น.