การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559
  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :.   
------------------------------ ระดับเขตพื้นที่ ---------------------------------
รับลงทะเบียนนักเรียน/ครู ระดับเขตพื้นที่ => 17 – 28 กันยายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อ แก้ไข => 29 - 30 กันยายน 2559
สิ้นสุดการปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 28 กันยายน 2559
จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 5 - 7 ตุลาคม 2559
ประกาศผลการแข่งขัน ระดับเขตพื้นที่ => หลังจบการแข่งขัน
พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => ตั้งแต่ 17 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

--------------------------------- ระดับภาค ------------------------------------
ระดับภาคใต้โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค      9-20พฤศจิกายน 2559
แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู โรงเรียนดำเนินการ 23-30 พฤศจิกายน 2559
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค             1-7 ธันวาคม 2559
พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค          8 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป
การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดระนอง             21-23 ธันวาคม 2559

-------------------------------- ระดับชาติ -------------------------------------
การแข่งขันระดับชาติ  =>  29 - 31 มกราคม 2560

วันอังคาร ที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 11:24 น.