สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. นายธวัชชัย  พรหมอินทร์
2. นายเอกดนุ  ชัยชะนะ
 
1. นายมานพ  ไชยงาม
2. นายสมศักดิ์  แก้วพะวงค์