สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางงาม(บางกล่ำ) สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชมพู่  เชตตะวิน
2. เด็กหญิงทิพย์วิมล  ฉิมเมือง
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ไตรสุวรรณ
4. เด็กหญิงนันทกาล  หมื่นหลัก
5. เด็กหญิงพนิดา  รักชัย
6. เด็กหญิงรัตติกาล  หมื่นหลัก
7. เด็กหญิงลักษณา  ปราบณรงค์
8. เด็กหญิงวิรดา  ขวัญเจริญ
9. เด็กหญิงอนุธิดา  นวลละออง
10. เด็กหญิงอุทุมพร  ภูวิโคตร์
 
1. นายบุญชัด  สุวรรณคง
2. นางจิตรา  เพชรกาญจน์
3. นางสาวอรุณวดี  อุ่นชู