สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังหรัง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 55 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   โลเกตุ
 
1. นางอุบล   หลุมเพ็ต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 37.43 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายมาโนชณ์   หวานบุญ
2. เด็กชายวันฉัตร   ชัยรงค์ชาญ
 
1. นางสุภาพร   วาสแสดง