สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหน้าควน สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชัยวัฒน์  กาญจนพันธ์
2. เด็กชายวัชรพล  อาสา
3. เด็กชายศิริรัฐ  หอมคำพัด
 
1. นางสาวสิรินดา  หมัดอะดำ
2. นายภูวินท์  เพชรกาญจน์