สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงอัฟฟานี  เหมมันต์
2. เด็กหญิงอาอีฉ๊ะ  ดอเล๊าะ
 
1. นางบุญศรี  เหมหีม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 78.75 เงิน 11 1. เด็กชายยัสเซอร์ฮาราฟัต  หีมเบ็ญหมัด
 
1. นางมาเรียม  อนันตัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงรุซนานี  โต๊ะหีม
 
1. นางรวีพร  ทองทวี
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรัญญา  หงษาบาล
2. เด็กหญิงสุธิดา  หงษาบาล
3. เด็กหญิงอลิสา  เสนชู
 
1. นางรวีพร  ทองทวี
2. นางกรอร  จินดาวงศ์