สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงศกร  รอดลอยทรัพย์
2. เด็กชายสัญญา  เส็นหล๊ะ
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  หีมหน๊ะ
 
1. นายสำราญ  หีมสุวรรณ
2. นายบุญลือ  นะชาตรี
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงซารีน่า  บุญแก้วคง
2. เด็กหญิงฟาลิตา  หมานระโต๊ะ
3. เด็กชายวายุ  หมานระโต๊ะ
 
1. นางสาวสุพิชชา  แก้วหนู
2. นางอภิญญา  ทองรักษ์