สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวไทร สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายพงศกร  รอดลอยทรัพย์
2. เด็กชายสัญญา  เส็นหล๊ะ
3. เด็กชายอัษฎาวุฒิ  หีมหน๊ะ
 
1. นายสำราญ  หีมสุวรรณ
2. นายบุญลือ  นะชาตรี
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงนุชสรา  หนิหมาน
2. เด็กหญิงอารยา  หมานระโต๊ะ
3. เด็กหญิงไลลา  นวลสุชล
 
1. นางนัศริน  สามาย
2. นางดาริน  จิตพรหม
 
3 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 64 ทองแดง 25 1. เด็กหญิงซารีน่า  บุญแก้วคง
2. เด็กหญิงฟาลิตา  หมานระโต๊ะ
3. เด็กชายวายุ  หมานระโต๊ะ
 
1. นางสาวสุพิชชา  แก้วหนู
2. นางอภิญญา  ทองรักษ์
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชสรา  หนิหมาน
2. เด็กชายอาหมีน  หนิหมาน
3. เด็กชายอุหมาด  พลนุ้ย
 
1. นางนัศริน  สามาย
2. นางอภิญญา  ทองรักษ์