สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรักเมืองไทย 6 สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กชายเตมีย์ชยศักดิ์   ไชยกูล
 
1. นางสมหมาย  ใจคำ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 8 1. เด็กชายภูริวัฒน์  จันทร์ส่องภพ
 
1. นางรชฎพร   พงษ์ทอง