สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดควนลังมิตรภาพที่ 11 สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรณิกา    ไหมคง
2. เด็กหญิงทิราภรณ์   แสงสว่าง
3. เด็กหญิงเกศริน   หมัดศิริ
 
1. นางระเบียบ   ชลสุวรรณ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพร   เดินขุนทด
2. เด็กชายธนภูมิ   ศรีชุมพวง
 
1. นางบุญลือ   รัตนะชัย
2. นางละออง   ธรรักประยูร