สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกม่วง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 11 1. เด็กหญิงนวรัตน์  วุฒิพันธ์
2. เด็กหญิงปรวีร์  หนูทอง
3. เด็กหญิงมานิดา  เศวตวงษ์
4. เด็กหญิงสุรดา  ช่วยรัตนะ
5. เด็กชายโปษัน  นกแอ่นหมาน
 
1. นางณิชากานต์  รอดระกำ
2. นางสาวธนารัตน์  น้อมหัตถ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงกฤตวรรณ  ทองมาก
2. เด็กชายกำชำ  เขียวแก้ว
3. เด็กหญิงจิรัชญา  รัตนพันธ์
4. เด็กหญิงปิยวรรณ  แก้วสุวรรณ์
5. เด็กชายอำนาจ  หลีแสล๊ะ
 
1. นางณิชากานต์  รอดระกำ
2. นางสาวธนารัตน์  น้อมหัตถ์
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 5 1. เด็กชายศิริศักดิ์  อภัยโส
 
1. นางธนารัตน์  น้อมหัตถ์