สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดโคกเหรียง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 40 เข้าร่วม 29 1. เด็กหญิงปณิตา  พรหมจรรยา
2. เด็กชายภากร  ทวะกาญจน์
3. เด็กหญิงสุนิษา  ยี่ภู่
 
1. นางสาววราพร  พรมแก้วพันธ์