สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจังโหลน สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนิษฐา  เอียดแก้ว
2. เด็กหญิงปาริชาติ  แก้วสุวรรณ
 
1. นางนิภรณ์  พรหมดำ
2. นางสุดาพร  สกูลวงษ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 23 1. เด็กหญิงอังธิดา  ศรีวัง
 
1. นายสวิส  จินดาย้อย