สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจริญภูผา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 14.81 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายวสุพล   ทองสุวรรณ
2. เด็กชายวัฒนศักดิ์  ศรีนารัตน์
 
1. นางจารุวรรณ  เกิดสมกาล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงณัฐนรี  บัวพันธ์
 
1. นางสาวอุมาพร  เขียวนุ้ย