สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.55 ทอง 7 1. เด็กชายจักรพรรดิ์  ศิริบูรณ์
2. เด็กหญิงทิพย์ธิดา  พุททอง
 
1. นางดารา  มีสุขศรี
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐชา  มุกดา
2. เด็กหญิงทิวาพร  เข็มทอง
3. เด็กหญิงมลทิพย์  วัณบวร
 
1. นางยุพา  ชิตมณี
2. นายไพจิตร์   จิตต์โสภณ