สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.7 เงิน 8 1. เด็กชายจตุพล  ทองชูช่วย
2. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  พูนสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุวรรณวิษา  พงศ์แผลง
 
1. นางสาวอังคนารัตน์  แสงอรุณ
2. นางสาวอังคนารัตน์  แสงอรุณ
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 63 ทองแดง 26 1. เด็กหญิงธนัตตา  อบรม
2. เด็กหญิงธนัตรี  อบรม
3. เด็กชายอัษฎายุธ  มุกดา
 
1. นางสมจิตร์  แก้วสุริยา
2. นางสมจิตร์  แก้วสุริยา