สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่านางหอม สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 79.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาสนา  แก้วมณี
 
1. นางจุฑาพร  แก้วบุญจันทร์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศยามล  ศรีสุวรรณโณ
 
1. นางจุฑาพร  แก้วบุญจันทร์