สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดท่านางหอม สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 31 1. เด็กหญิงนิรมล  ธรรมสะโร
 
1. นางสุดใจ  ปิ่นเพชร
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงทัตพิชา  เมืองสุด
 
1. นางสุดใจ  ปิ่นเพชร