สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดนารังนก สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงรอชีดาร์  บินหมัด
2. เด็กหญิงหัซวานี  บิลตะหลี
3. เด็กหญิงอูรัยดา  สาบวช
 
1. นางนันทวรรณ  พันธ์เพชร
2. นางจรัสศรี  ทองเลิศ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บิลอะหวัง
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเอเชีย  โปจีน
 
1. นางนันทวรรณ  พันธ์เพชร
2. นางสาวจรัสศรี  ทองเลิศ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กชายกฤษฎา  สังข์สม
2. เด็กชายวิระพัทธ์  ทองทวี
3. เด็กชายสุภกิณท์  ลาภประสพ
 
1. นางสมจิตร  บุตรราษฎร์