สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางทีง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 72.71 เงิน 8 1. เด็กชายจิรเดช  นกแก้ว
2. เด็กชายวีรยุทธ  เส้งวุ่น
 
1. นางสาวพิกุลทอง  ถมยา
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 71 เงิน 27 1. เด็กชายจิรภัทร  ศรีวิจิตร
2. เด็กหญิงพิชญาภา  สังข์กาล
 
1. นางสาวอำภา  สว่างเพชร
2. นางสาวพิกุลทอง  ถมยา