สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบางศาลา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 69 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอลิตา  บุญญามณี
2. เด็กหญิงเพ็ญเพ็ชร  แก้วประดับ
 
1. นางสาวนรมน  ไชยเสวต
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงปริษญา  แก้วมณี