สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดปรางแก้ว สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 67.31 ทองแดง 10 1. เด็กชายกันณทรณ์  ฤทธิชัย
2. เด็กชายสุรเชษฐ์  เหล่าชา
 
1. นายสุภัทร์  อินประดับ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 74 เงิน 12 1. เด็กชายณัฐิวุุฒิ  แสงทองบุญเรือง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุกิจ  บุญกำเหนิด