สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดเลียบ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บัวชื่น
2. เด็กชายปฏิพัทธ์  แก้วปาน
3. เด็กหญิงรุ้งฟ้า  นิ่มนวล
 
1. นางสุนี  พูลเทพ
2. นางจำเนียร  ธรรมวาโร