สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิทยาสรรค์ศึกษา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนูรีซัน  บินหมัด
 
1. นางฟาอีซะห์  หมัดหลี
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 5 1. เด็กชายชาคริต  สิงหาด
2. เด็กชายอัชรอฟ  เล็มโดย
 
1. นายสุวฤทธิื  กาเหย็ม