สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 56 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงชฏาวีร์  บุญเรือง
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หอมสะอาด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ทรงอาวุธ
 
1. นางสาวนันทนา  ทุ่ยอ้น
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 59 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พลเดช
2. เด็กหญิงปุญรวิภา  เพ็ชรขาว
3. เด็กหญิงพิยดา  มณีศิริ
 
1. นางสาวสุภาวดี  แก้วสมบูรณ์
2. นางสาวจิรา  ศิริสวัสดิ์