สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเสนาณรงค์วิทยา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงชาลิสา   ช่วยศรีนวล
 
1. นางยุพดี   ธีระวร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 66.66 ทองแดง 9 1. เด็กชายภูริเดช   สีโยม
 
1. นางรุ่งริยา   ธัญญากร