สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสงทองวิทยา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 67 ทองแดง 28 1. เด็กชายเดชรุษ  ธีราทรปัญญา
 
1. นางสุกานดา  เพ็ชรมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 63 ทองแดง 27 1. เด็กชายปราบดา  จันทร์ทอง
 
1. นางวณัฐตา  ไชยกิจ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูกิจ  ศักดิ์สิทธิกร
 
1. นายกิตติวัฒน์  อิทธิพุฒิ