สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชูฉิมมะ
 
1. นางประคอง  วงศ์สวัสดิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงญานิกา  จันทโร
2. เด็กหญิงอรษา  สมพงศ์
 
1. นางประคอง  วงศ์สวัสดิ์
2. นางสาวศิริพร  สุวรรณการณ์