สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  หลีมานัน
2. เด็กหญิงดาลีญา  หีมเบ็ญหมัด
 
1. นางอาลีญา  หีมเหม
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายฟาฮัด  โต๊ะหมัด
2. เด็กชายอัสมาวี  หีมมะหมัด
 
1. นายกฤติยา  พูลแก้ว