สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนัญชิตา  หลีมานัน
2. เด็กหญิงดาลีญา  หีมเบ็ญหมัด
 
1. นางอาลีญา  หีมเหม
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ละกะเต็บ
2. เด็กหญิงอามีณี  โดเตะเซะ
 
1. นางสาวศรัญญา  สุวรรณเวหา
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 76 เงิน 15 1. เด็กชายกฤษดา  โต๊ะมอง
2. เด็กชายหานะฝี  พันกาเขต
 
1. นายกฤติยา  พูลแก้ว
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายฟาฮัด  โต๊ะหมัด
2. เด็กชายอัสมาวี  หีมมะหมัด
 
1. นายกฤติยา  พูลแก้ว