สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองต่อ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนาดีญา  บินอาหวา
2. เด็กหญิงนิสา  สามารถ
3. เด็กหญิงรอดียะ  บินอาหวา
 
1. นายอุเส็น  สามารถ
2. นางนันทนา  พิสุทธิรัตนานนท์
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัยฮานี  เหล็บโต๊ะหมุด
 
1. นางนิรมล  มูหำหมัด