สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองต่อ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงชารีฮาน  กุลนิล
 
1. นางจุรี  ดำอ่อน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 46 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงฟาดิละห์  หมัดสะแหละ
 
1. นายมุขตาร์  อ้าสะละกะ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 52 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงจิวารีย์  สุวรรณ
2. เด็กชายตอฮาห์  โต๊ะนาย
3. เด็กหญิงวินิธา  บุญเลิศ
4. เด็กชายวีรศักดิ์  บิลล่าหมาน
5. เด็กหญิงอัซวานี  บิลหมาน
6. เด็กชายอัดนาน  กุลนิล
 
1. นางนันทนา  พิสุทธิรัตนานนท์
2. นายอุเส็น  สามารถ
3. นายบุญเลิศ  ชัยกูล