สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กชายธีรวุฒิ  สวัสดิ์คีรี
 
1. นางประทุม  ศรีรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บัวศรี
 
1. นางสาวจำเนียร  สุวรรณมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงอนัญธญา  แก้วเมืองกลาง
 
1. นางสาวจำเนียร  สุวรรณมณี