สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 58 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายณัฐพนท์  บริเพชร์
2. เด็กชายประไณย  นันธิโย
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  รัตฉวี
 
1. นางสาวจำเนียร  สุวรรณมณี
2. นางสาวสุจิรา  คำแก้ว