สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านควน สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กชายปกรณ์เกียรติ  ดาเร๊ะ
2. เด็กหญิงมนพัทธ์  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอัซมาวี  เนสะแหละ
 
1. นางอรอินทุ์  ทองบุญชู