สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกเมา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 61 ทองแดง 6 1. นางสาวมุขดา  หมัดอะหิน
 
1. นางวิมล  สุขมาตย์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 68 ทองแดง 27 1. เด็กชายวีรวัช  บินยะโกบ
 
1. นางสาวปรียา  คงแก้ว
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 65 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงรุสนา  จิสวัสดิ์
2. เด็กหญิงอลิชา  เบ็ญหยา
 
1. นางสาวปรียา  คงแก้ว
2. นางวิลาวัณย์  วิมิตตะนันทกุล