สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านดินลาน สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74.44 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐเลิศ  ไวยกิจ
2. เด็กหญิงสุขใจ  หลวงรักษา
 
1. นางสาวกัญญา  จันทรชาติ
2. นางสาวอามีนา  สมุห์เสนีโต
 
2 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78 เงิน 9 1. เด็กชายอัสวัฒน์  หมัดยะมาน
 
1. นางสาวอามีนา  สมุห์เสนีโต