สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่ามะปราง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  จันทนะสร
2. เด็กหญิงรุสนา  หมานสะยะ
 
1. นายอาร์ซีมาด  เหมจำ