สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านท่าหมอไชย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนวพล  ทองมี
 
1. นายสิชาติ   ธรรักประยูร
 
2 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  เหมซะ
2. เด็กชายนวพล  ทองมี
3. เด็กชายภมรินทร์  ติบุญ
4. เด็กชายวรวุฒิ  โลหะชิน
 
1. นายสิชาติ  ธรรักประยูร
2. นางสาวสุดารัตน์  รอดกุบ