สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งคมบาง สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 76 เงิน 20 1. เด็กหญิงประภัสสร  รำเภยกลิ่น
2. เด็กหญิงหทัยทิพย์  นวลจริง
 
1. นางสาวชฎาพร  แซ่อึ่ง