สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งงาย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงแก้วตา  ศรีเมือง
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 77 เงิน 14 1. เด็กชายพีรพัฒน์  บูสามารถ
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 72 เงิน 18 1. เด็กหญิงเกตต์นิภา  นพคุณ
 
1. นางบุพผา  เจียมสวัสดิ์