สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งงาย สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 7.41 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายชุติพนธ์  ห่อทอง
2. เด็กชายปริญญา  รัตนบูลย์
 
1. นางสุดารัตน์  เก้าซ้วน