สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่สุภาพ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงชนกมันฑนา  สุวรรณโณ
2. เด็กหญิงสุพรรธิกาญณ์   ชูมณี
 
1. นางศิริรัตน์   ทองส่งโสม