สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำ สพป. สงขลา เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงศลิษา  บิลสะเพ็ชร
2. เด็กหญิงสิรินทรา  นวลสุชล
3. เด็กหญิงสิริยากร  นวลสุชล
 
1. นางจันทิมา  อินทัสโร
2. นางปิยนาถ  ชูแก้ว