ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 010
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านหาร สพป. สงขลา เขต 2 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านควนดินแดง สพป. สงขลา เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไร่ สพป. สงขลา เขต 2 81.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนชาตรีวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 77 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำน้อย สพป. สงขลา เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านคลองคล้า สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน 7  
8 โรงเรียนส่องแสงวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 69 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนวัดรัตนวราราม สพป. สงขลา เขต 2 67 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านหน้าควนลัง สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านเก่าร้าง สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านฉลุง สพป. สงขลา เขต 2 64 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านควนเนียง สพป. สงขลา เขต 2 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนพัฒนศึกษา สพป. สงขลา เขต 2 61 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 59 เข้าร่วม 15  
16 โรงเรียนบ้านใต้ สพป. สงขลา เขต 2 56 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านคลองต่อ สพป. สงขลา เขต 2 52 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านบ่อหว้า สพป. สงขลา เขต 2 36 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน สพป. สงขลา เขต 2 - -  
20 โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน