ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 129
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านบางเหรียง สพป. สงขลา เขต 2 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวัดเทพชุมนุม สพป. สงขลา เขต 2 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังพา สพป. สงขลา เขต 2 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านห้วยโอน สพป. สงขลา เขต 2 68 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 50 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านคลองหวะ สพป. สงขลา เขต 2 48 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 41 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านหัวปาบ สพป. สงขลา เขต 2 32 เข้าร่วม 10  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน