ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 135
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านคลองนกกระทุง สพป. สงขลา เขต 2 97.89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดทุ่งคา สพป. สงขลา เขต 2 97.55 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเขาพระ สพป. สงขลา เขต 2 95.89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านหน้าวัดโพธิ์ สพป. สงขลา เขต 2 91.98 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ สพป. สงขลา เขต 2 88.66 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป. สงขลา เขต 2 81.66 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดเจริญราษฎร์ สพป. สงขลา เขต 2 80.55 ทอง 7  
8 โรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 77.22 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านดินลาน สพป. สงขลา เขต 2 74.44 เงิน 9  
10 โรงเรียนวัดหูแร่ สพป. สงขลา เขต 2 72.33 เงิน 10  
11 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 62.78 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านควนโส สพป. สงขลา เขต 2 - -  
13 โรงเรียนวัดท่าแซ สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน