ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ 5-7 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 016
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสุวรรณวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดดอน สพป. สงขลา เขต 2 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน สพป. สงขลา เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านบางแฟบ สพป. สงขลา เขต 2 66 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนรักเมืองไทย 6 สพป. สงขลา เขต 2 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร สพป. สงขลา เขต 2 64 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบุญเลิศอนุสรณ์ สพป. สงขลา เขต 2 62 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนอนุบาลนครหาดใหญ่ สพป. สงขลา เขต 2 61 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สพป. สงขลา เขต 2 60 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนคุณธรรมวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 59 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนกิตติวิทย์ สพป. สงขลา เขต 2 58 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษามูลนิธิ สพป. สงขลา เขต 2 57 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนวัดเนินพิชัย สพป. สงขลา เขต 2 56 เข้าร่วม 14  
15 โรงเรียนวิริยะเธียรวิทยา สพป. สงขลา เขต 2 - -  
16 โรงเรียนสวัสดิ์บวร สพป. สงขลา เขต 2 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน